רביד - ע. יד

k14 זהב (ופנינת צדף (אם הפנינה-דר מק״ט 86